Ledeberg Doet het Zelf fase 2

Het Gentse schepencollege besliste half november 2013 om over te gaan tot de aankoop van de gebouwen van de failliete Standaert doe-het-zelf zaak (www.gent.be). Ledeberg-Doet-Het-Zelf, de organisatie die maandenlang ijverde voor dit resultaat is uiterst verheugd met deze beslissing en dankt iedereen die zich hiervoor op welke wijze dan ook ingezet heeft.

Ledeberg Doet het Zelf wil nu graag, samen met bewoners en verenigingen uit Ledeberg, samenwerken met het stadsbestuur om van de Standaert-site een plek te maken waar iedereen welkom is, waar iedereen zich thuis voelt, waar verenigingen en individuen hun creativiteit kunnen uiten en tonen. Creativiteit mag hier begrepen worden in de breedste betekenis van het woord; niet louter artistiek.

Na de aankoop door stad Gent, start de tweede fase van onze actiegroep LDHZ.: de site is aangekocht, nu moet ze nog een bestemming krijgen. Ledeberg Doet het Zelf ijvert voor een ontmoetingsplek, meer concreet:

– een open, groene en verkeersvrije buitenruimte

– ruimte voor Ledebergse organisaties

– de Standaert-site mee beheren

Daarenboven willen we ook ons steentje bijdragen in een eventuele tijdelijke invulling van de site.