De Standaert-site in een notendop

De Standaert Site biedt een kans om in Ledeberg een plaats te creëren voor groen en ontmoeting.

De nood is hoog, de kansen rijk.

Ledeberg snakt naar ademruimte

Ledeberg is de kleinste (1,09 km²) maar ook de dichtst bevolkte deelgemeente van stad Gent (bijna 8000 inwoners/km²).

Ledeberg heeft weinig groene open ruimte in het centrum, kent een actief verenigingsleven dat op zoek is naar een vaste stek en heeft vooral nood aan ontmoetingsruimte. (Swot analyse, Debatcafé, onderzoek).

De Standaert Site en haar mogelijkheden

Standaert_(c)Fantpmas

Midden in Ledeberg ligt de de Standaert doe-het-zelfzaak. Deze familiezaak ging failliet eind 2012.

Standaertsite, situering

Deze site heeft door haar unieke ligging en grote oppervlakte een enorm potentieel. Daarom heeft de Stad Gent de Site aangekocht, en zetten verschillende buurtorganisaties en bewoners zich in om deze plaats te ontwikkelen in functie van de noden van Ledebergse bewoners en organisaties.

Detailkaart Standaertsite

Proces van inrichting door Stad Gent

Hoe de Site er in 2018 zal uitzien, ligt nog niet volledig vast, maar de plannen krijgen vorm. Stad Gent vroeg aan studiebureau Buur om op basis van de inspraakmomenten met de Ledebergenaren een ontwerp te maken.

Buur-eerste inspiratieschetsen Standaertsite-polyvalente ruimte voor ateliers

Tijdelijke invulling van de Site

In afwachting van de sloop van de gebouwen konden de buurtbewoners en organisaties de Site tussen mei 2014 en maart 2016 gebruiken en vorm geven.

Tijdelijke Locatie Botermarkt en Centrumplein

Sinds 18 mei 2016 gaan de activiteiten wegen afbraak- en bouwwerken tijdelijk niet meer door op de Standaertsite maar in of achter het Open Huis (Hundelgemsesteenweg 2) of het Centrumplein.

Toekomst

Eind 2013 kocht de Stad Gent de terreinen van de voormalige doe-het-zelfzaak Standaert. De herinrichting van de Standaertsite is een unieke kans voor alle Ledebergenaren. In het dichtbebouwde Ledeberg krijgen we zo’n kans niet vaak. De Stad Gent grijpt die dus met beide handen aan om er een ontmoetingsplek van te maken voor alle buurtbewoners.

overzichtsplan

Meer info vind je op de site van stad Gent