Beheer van de Site

Site in beheer door de buurtbewoners en buurtorganisaties.

De Standaertgroep is een overleg tussen verschillende organisaties in Ledeberg, dat een klankbord en begeleiding biedt rond het beheer van de Site.  In deze groep zetelen organisaties die actief zijn op vlak van buurtwerk, scholenwerking, intercultureel netwerk, samenlevingsopbouw en sociaal-artistieke projecten, evenals de betrokken diensten van Stad Gent.

Concreet gaat het over volgende organisaties (open voor uitbreiding indien interesse):

 • Brede School Ledeberg
 • Boerenmarkt
 • ElfTwelf
 • Fietskeuken
 • Intercultureel Netwerk Gent
 • Ledeberg Doet het Zelf
 • Mais Quelle Chanson
 • Op Wielekes
 • Samenlevingsopbouw Ledeberg
 • Scaramouche
 • Stad Gent: Buurtwerk Ledeberg (Dienst Ontmoeten en verbinden), Wijkregisseur (Dienst Gebiedsgerichte Werking), Sociaal regisseur (Dienst Welzijn en Gelijke kansen).

Ledeberg Doet het Zelf (of LDhZ) beheert momenteel de Standaersite. Het is een open groep buurtbewoners en organisaties die zich tot doel hebben gesteld van de Site een plek voor ontmoeting te maken. Dat betekent concreet dat LDhZ de basisinfrastructuur bruikbaar, veilig en aantrekkelijk wil maken, met de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om de Site te gebruiken. Het is niet de bedoeling dat één groep beslag gaat leggen op deze plaats, integendeel. Ledeberg Doet het Zelf biedt de faciliteit aan, motiveert om haar te gebruiken en toont via concrete activiteiten het voorbeeld. Maar het moto blijft: The floor is yours!

Contact: info@ledebergdoethetzelf.be of facebook.com/LedebergDoetHetZelf